• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zgłoś lekarza do nagrody

Trwa siódma edycja Nagrody im. dr Krzysztofa Kanigowskiego, która przyznawana jest lekarzom z Podlasia. Jej ideą jest promowanie lekarzy życzliwych i empatycznych, którzy leczą człowieka, nie tylko chorobę. Takim właśnie lekarzem był dr Krzysztof Kanigowski, chirurg, związany z Wojewódzkim Szpitalem im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Zmarł w 2008 roku. Jego córka, Ewa Kanigowska-Gedroyć wraz z rodziną i przyjaciółmi postanowiła ocalić pamięć dr. Kanigowskiego, fundując nagrodę jego imienia.
Jeżeli i Wasz lekarz kieruje się w pracy życzliwością i zrozumieniem, możecie mu teraz podziękować. Zgłoszenia kandydatów do nagrody przyjmowane są do 10 marca 2016r. Pisemne zgłoszenia kandydatów do nagrody można składać, wysyłając wypełniony formularz pocztą elektroniczną lub listownie. Formularz oraz szczegóły dostępne na stronie: http://doktorkanigowski.pl/