• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora ds. lecznictwa

Z dniem 1 kwietnia 2018 r. nastąpiła zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko, pełniącym obowiązki zastępcy dyrektora jest dr n. med. Tomasz Musiuk, koordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Przez 17 lat funkcję  zastępcy dyrektora ds. lecznictwa pełniła lek. Eugenia Olszewska, specjalista z zakresu pediatrii, która dziś zakończyła karierę zawodową w naszym Zakładzie. Pani Eugenia Olszewska 40 lat swojej kariery zawodowej związała z pracą na rzecz hajnowskiej służby zdrowia. Po ukończeniu w 1978 roku Akademii Medycznej w Białymstoku zatrudniona została w Zespole Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, w charakterze lekarza ? stażysty. Po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczęła pracę jako młodszy asystent Poradni Dziecięcej Przychodni Rejonowej Nr 1. W roku 1987 objęła funkcję Kierownika Poradni Dziecięcej Przychodni Rejonowej Nr 2. A w 2001 roku powołana została na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, które piastowała do kwietnia 2018r. Jednocześnie nadal zatrudniona była w Poradni Dziecięcej Przychodni Rejonowej Nr 2.   

Doktor Olszewska jako pediatra zawsze wkładała całe swoje serce w leczenie najmłodszych pacjentów.  Lecząc trzy pokolenia hajnowian wyróżniała się anielską cierpliwością i serdecznością, nigdy nie odmówiła pomocy. Z troską i zaangażowaniem traktowała wszystkich pacjentów. Dodatkowo jej skromność i życzliwość sprawiały, że cieszyła się wyjątkowym zaufaniem i sympatią zarówno leczonych pacjentów jak i współpracowników. Pełniąc funkcję dyrektora konsekwentnie inicjowała i wspierała różnego rodzaju przedsięwzięcia i projekty mające na celu rozwój hajnowskiego Szpitala.   

Dziś, jako współpracownicy Pani Dyrektor serdecznie dziękujemy, że mogliśmy przez cały ten czas liczyć na współpracę i kompetentną pomoc, ogromną sprawność organizacyjną oraz przyjaźń. Jednocześnie życzymy dalszej pomyślności na gruncie prywatnym.

Dyrekcja oraz pracownicy SP ZOZ w Hajnówce